Bestyrelsen & Udvalg

Kontakt klubben:      amageratletikclub@gmail.com / tlf. 2515 1159

Bestyrelsen

Formand
Kate Ladefoged                  Kate Ladefoged                                        2299 2023

Kasserer
Michael Christensen         amageratletik@email.dk                        3284 3418 / 2515 1159

Næstformand
Allan Kolbye                        akolbye@live.dk                                       2615 2087

Bestyrelsesmedlemmer
Elisa Thyrsted                      Elisa.thysted@gmail.com                       2983 3442
Kristian Kühn Bjerre           christianbjerre@hotmail.com               2721 0781   
Katja Andresen                    katja.midtgaard@gmail.com                 5158 0906

Ungdoms & Idrætsudvalg
Michael Christensen          amageratletik@email.dk
Stine Andersen                   stine_mogens@andersen.mail.dk
Sandra B Christensen        sandra.bokvist@hotmail.com
Lærke Rasmussen              laerke10@hotmail.com
Peter Klok                            klok@nypost.dk
Kate Ladefoged                  kate.ladefoged@gmail.com
Yardena Jensen                  yardenajensen@hotmail.com 
Marlene Bjørn                     schoubjoern@gmail.com

Informations & kontaktudvalg
Peter Klok                            klok@nypost.dk
Klaus Bäckström Nielsen  kbecknielsen@hotmail.com
Yardena Jensen                  yardenajensen@hotmail.com 
Kate Ladefoged                  Kate Ladefoged                                       

Arrangementsudvalget
Lærke Rasmussen            laerke10@hotmail.com
Sandra B Christensen      sandra.bokvist@hotmail.com

Motionsløbsudvalg
Allan Kolbye                       akolbye@live.dk
Klaus Bäckström Nielsen  kbecknielsen@hotmail.com

Revisorer
Stig Bang Petersen
Yardena Jensen

Revisor suppleant
Stine Andersen

Menu