Mandag den 22.juni blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i klubben.
Der var kun et punkt på dagsordenen – valg af ny formand.
Der var mødt 9 medlemmer op, og de valgte med alle stemmer Thomas Brinch til ny formand – til perioden indtil den ordinære generalforsamling i februar.
Tillykke med valget til Thomas og held og lykke med posten.

Thomas har været medlem af klubben i lidt over 8 år – Thomas sætter her selv lidt ord på sig selv og lidt tanker:

Jeg er årgang 1962 har selv oplevet en livslang tilknytning til atletikken; Som barn i 60’erne, hvor min far som formand i KIF slæbte mig rundt til stævner på regnvåde cindersbaner og de aktive samledes hjemme til the og kringle efter træning, som ung i 70ërne, hvor jeg slog mine folder i KTA og afprøvede de mange discipliner, og nu som voksen og aktiv i snart 10 år i masters-regi, hvor jeg har genopdaget atletikkens sportslige og sociale kvaliteter.

Det er vigtigt for AAC at se på, hvordan atletikken kan udvikle sig i takt med samfundet, og rumme både traditionel elite og resultatfokus og stadig inkludere, motivere og fastholde børn, unge og deres forældre og familier. Børn og unge i dag bliver mødt af mange tilbud og der ligger en stor opgave i synliggøre atletikkens mange kvaliteter for nye generationer – og for eksisterende generationer, som måske blot er blevet lidt ældre. Der er grøde i atletikken i dag; Vi ser nye stævneformer, nye træningsmetoder, nye måder at kombinere sport, fitness, motion på, nye digitale platforme og værktøjer springer op mv. Her skal AAC være med fremme og præge udviklingen.

Atletikken har et stort potentiale som omdrejningspunkt for både personlig udvikling, sportslige ambitioner og givende venskaber og fællesskaber. Derfor skal vi være gode til at forklare og formidle de værdier atletikkens kan tilbyde øens børn, unge og voksne. AAC har stolte traditioner, som vi skal bygge videre på. Der bliver lagt en kæmpe frivillig indsats i træning, stævner, løb mv. Den historie skal vi huske at fortælle til de mange Amagerkanere, som gerne vil støtte og sponsorere øens fantastiske atletikmiljø.