Tirsdag den 20.oktober blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i klubhuset.
På dagsordenen var kun et punkt – valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der var mødt 11 frem på dagen.
Der var 2 der havde meldt sig som kandidater og de blev begge valgt med alle stemmer.
Inden valget fortalte de kort om sig selv:

Christian Kühn Bjerre, 39 år og har en søn (William D11) der har gået til atletik i samlet 5 år. Har selv dyrket en del sport gennem tiden, tættest på atletik er nok Militær 5 kamp fra min tid som officer i Hæren, hvor jeg vandt et par konkurrencer.  

Til daglig arbejder jeg som Strategichef for MAN Energy Solution i deres aftersales division på Teglholmen, hvor jeg har ansvaret for strategien, eksekvering og forankring. Jeg har fulgt klubben de sidste 5 år, og respekterer virkeligt det store arbejde der laves af de frivillige for at få det til at løbe rundt, herunder alle de gode initiativer der laves for at de aktive, og tænkte at det må der være flere unge mennesker der kunne have gavn af.  

Min motivation for at komme i bestyrelsen er at være med til at udvikle klubben, og her kan jeg qua mit arbejde hjælpe med at facilitere sådan en proces og skabe en vision og strategi. Jeg hører tit andre forældre kommentere at det er mega god træning og hvordan andre bare kunne være opmærksomme på det. Jeg glæder mig til at involvere alle dem der har lyst i det fremtidige arbejde, så vi kan fortsætte det gode arbejde der allerede er lagt.     

Kate Ladefoged,  22 år gammel. Jeg har været i klubben i lidt over 7 år, samt været ungdomstræner 5-6 år. Ud over det læser jeg til fysioterapeut på 6 semester. 

Jeg kan bidrage med viden om hvordan klubben rent lavpraktisk fungerer både som træner og som atlet, hvilket jeg mener kan give et lidt nyt syn på de emner der tages op i bestyrelsen. 

Tillykke med valget til begge.