Gennem det sidste år må vi konstatere, at klubbens træningsgrupper 14/17 år samt seniorer er reduceret, ikke mindst hen over vinteren. Endvidere har træningsfremmødet været faldende i de fleste grupper og for gruppen 14/17 år har strukturen ikke været stabil grundet trænerafgang. En enig bestyrelse og Idræts & Ungdomsudgang (IUU) har på denne baggrund besluttet at indføre et nyt træningskoncept med henblik på at vende udviklingen. Hensigten er at tilbyde bedre træning til alle, at opnå et større træningsfremmøde, større træningsgrupper og forhåbentlig større stævneaktivitet. Overgangen fra 14/17 års gruppen til mellem-lang, sprint/hæk, spring og kast har været svær og det har begrænset tilgangen til de ældre grupper. Det er vores mål, at dette også lettes med det nye træningskoncept.

Træningskonceptet kort fortalt
Gruppen 14/17 år slås sammen med senior for alles vedkommende. Der er fælles træningstid tirsdag & torsdag kl. 18.00 samt lørdag kl. 10.00. Træningen starter disse dage med en fælles start på opvarmningen, men differentieret for de respektive atleter. En del af opvarmningen forsøges udført fælles med henblik på at skabe et større fællesskab træningsgrupperne imellem. Disse 3 dage kan man frit vælge i hvilken øvelse/gruppe man vil træne den enkelte dag. Mandag og onsdag vil der fortsat være tilbud om speciel/ekstratræning. Her er vi for tiden hæmmet på grund af trænermangel, men der arbejdes på at få dette på plads hurtigst muligt.

Opbakning blandt trænerne
Træningskonceptet blev drøftet med trænerne på et mødet midt i marts. Der var god opbakning fra alle trænere på nær Jørgen Troest. I konceptet var der lagt op til, at Jørgen og Anita kunne fortsætte sprint/hæk for de lidt ældre 5 dage om ugen. Der skal nu være lige godtgørelse for lige arbejde blandt trænerne. Desværre kunne Jørgen ikke affinde sig med det nye koncept og konsekvensen er, at han og Anita stoppede som trænere i klubben den 31. marts. Det er naturligvis beklageligt, da begge har ydet en stor indsats for klubben i en årrække. Der skal lyde en stor tak til Jørgen og Anita for deres trænerarbejde gennem årene. Lars Hansson, Anders Mathiesen vil have flere træningsdage. Øvrige trænere for grupperne vil være Peter Klok, Anders Gudme, Karsten Pittersen, Benny Petersen og Allan Kolbye.

Efter første halvdel af sæsonen, vil der ske en evaluering af træningskonceptet, hvorefter eventuelle tilpasninger foretages. Træningstiderne fremgår af klubbens hjemmeside, hvor de løbende opdateres.

Det er vores håb, at alle vil bakke op om det nye træningskoncept og gøre træningsmiljøet i Amager Atletik Club endnu mere attraktivt.

Bestyrelsen og Idræts & Ungdomsudvalget