Bestyrelsen & Udvalg

Kontakt klubben:      amageratletikclub@gmail.com / tlf. 2366 1500

Bestyrelsen

Forperson
Elisa Thyrsted                     elisa.thyrsted@gmail.com                      2983 3442

Kasserer
Lise-Lotte Larsen                sold@mail.dk                                            2166 7432

Næstforperson
Hussein Ali                           hu241104@hotmail.com                        81715166

Bestyrelsesmedlemmer
Kate Ladefoged                   kate.ladefoged@gmail.com                  2299 2023
Marlene Bjørn                     schoubjoern@gmail.com

Ungdoms & Idrætsudvalg
Jacob Rasmussen               jar68@live.dk
Hussein Ali                          hu241104@hotmail.com
Peter Klok                            klok@nypost.dk
Kate Ladefoged                  kate.ladefoged@gmail.com
Yardena Jensen                  yardenajensen@hotmail.com 
Marlene Bjørn                     schoubjoern@gmail.com

Informations & kontaktudvalg
Peter Klok                            klok@nypost.dk
Klaus Bäckström Nielsen  kbecknielsen@hotmail.com
Yardena Jensen                  yardenajensen@hotmail.com 
Elisa Thyrsted                     Elisa.thysted@gmail.com 
Kate Ladefoged                  kate.ladefoged@gmail.com               
Ada Nissen Thyrsted         ada.thyrsted@gmail.com        
Laura Andreasen               laura@bollerslev.net

Motionsløbsudvalg
Klaus Bäckström Nielsen  kbecknielsen@hotmail.com

Revisorer
Stig Bang Petersen
Yardena Jensen

Revisor suppleant
Karsten Nissen Pedersen