Hjælp din klub

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 31/05/2020
Hele dagen

Kategori


Hjælp din klub

Klubben har et princip om at alle skal hjælpe til med at løfte de opgaver der er i klubben.
Klubben betaler startgebyrer for op til 3 øvelser pr dag – og man kan deltage gratis i klubbens egne motionsløb, mod nogle få modydelser.

Også i år vil det også være sådan, at hvis man ønsker at benytte sig af dette tilbud, så kræver det at man melder sig aktivt som hjælper til klubbens egne arrangementer. Det er ikke den helt store byrde der pålægges – idet det drejer sig om mindst 3 arrangementer over sæsonen, og mindst det ene skal være et af klubbens motionsløb. Hver opgave som hjælper kan have en varighed fra ca. 1  – 4 timer normalt. Familie med børn skal kun hjælpe ved 3 arrangementer i alt. Det drejer sig om klubbens banestævner på Tårnby stadion (Tårnby Games og et UP stævne i år) samt klubbens 9 motionsløb. Hjælp til A-mærkestævner og eksterne stævner tæller ikke med, her forventes det at alle forældre til stede hjælper til.

Rent praktisk skal det ske på den måde at man ved den første tilmelding til et stævne/løb, skal angive mindst 3 arrangementer man kan hjælpe til ved.

Hvis du ikke ønsker at hjælpe, angives dette ved tilmelding, under bemærkninger for neden. Skriv blot ”Ønsker ikke at hjælpe/betaler selv”.

Dette skriv bliver løbende lagt på terminslisten den næste 1. i den næste måned.
Angiv dine ønsker med at hjælpe nedenstående.

Når man nærmer sig de arrangementer man har valgt tilsendes der informationer pr email.

Ordningen gælder alle aktive medlemmer der deltager i stævner og arrangementer, og gælder for alle fra minier til masters. For unge der ikke er fyldt 14 år vil det normalt være forældre der skal dække opgaven.
Ordningen gælder også hvis man ønsker at deltage gratis ved klubbens egne motionsløb.

Listen med de stævner og løb der skal bruges hjælp til ser således ud:

Tårnby Games                    11.juli (ca 50)
Tårnby Games                    12.juli (ca 50)
Christianshavnermil          8.juni – 6.juli – 3.august – 7.sept. – 28.sept + 1-2 løb i oktober (30)
Børnemilen                         22.august (ca 28)
UP stævne                           3.september (ca 25)
Tårnbyløbet                        7.oktober (ca 30)

Enkelte andre arrangementer kan komme på tale senere.

Ordningen administreres af klubbens kasserer Michael Christensen

Bestyrelsen i Amager AC

Tilmelding


Related Posts

Ingen resultater fundet.

Menu