Kontingent betales halv- eller helårligt forud efter nedenstående satser:

  Halvårligt Helårligt
Seniorer og veteraner: 720,- 1440,-
Ungdom 8-17 år: 600,- 1200,-
Motionister: 360,- 720,-
Passive medlemmer: 360,-
Miniatletik til og med 7 år: 360,- 720,-

Man skal ikke indbetale kontingent før indmeldelse er sendt og man har modtaget bekræftelse.
Indbetales via mobilepay på klubbens konto – 42 27 56, angiv “kontingent/navn”.
Kan også indbetales på konto 3361 0016642614
Kontingentet er justeret i 2013 og senest 26.feb. 2018

Der er en familierabat på den måde at der er 25% rabat fra andet familiemedlem på samme adresse. Der er ikke rabat på det dyreste medlem.

Ind- og udmeldelse i Amager Atletik Club

Inden Du beslutter dig for at blive medlem af klubben, er Du velkommen til at komme til prøvetræning i klubben 1-2 gange.
Skriv til amageratletikclub@gmail.com

Ind- og udmeldelse af klubben skal ske skriftligt ved at sende en mail eller brev til klubbens kasserer, med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Køn
  • Medlemskategori: Senior, Mini, Ungdom, Motionist eller Passiv
  • Fødselsdag og år
  • E-mail adresse
  • Ønske om ind- eller udmeldelse
  • Kontingent betaling halv- eller helårlig

Medlemsskab registreres først når kontingentet er indbetalt.

Udmeldelse af klubben kan KUN ske til klubbens kasserer, og således ikke blot ved at ignorere opkrævninger og emails.

Alle består som betalende medlemmer indtil de aktivt selv melder sig ud til kassereren.

Adressen på klubbens kasserer er: amageratletik@email.dk tlf 3284 3418 / 2515 1159

.

Menu