Kontingent betales halv- eller helårligt forud efter nedenstående satser:

Halvårligt Helårligt
Seniorer og veteraner: 720,- 1440,-
Ungdom 8-17 år: 600,- 1200,-
Motionister: 360,- 720,-
Passive medlemmer: 360,-
Miniatletik til og med 7 år: 360,- 720,-

Girokort tilsendes, men Du kan altid indbetale over netbank til klubbens konto reg. 3361 kontonr. 0016642614
Der kan også indbetales via mobilepay på klubbens konto – 42 27 56, angiv “kontingent/navn”.
Kontingentet er justeret i 2013 og senest 26.feb. 2018

Der er en familierabat på den måde at der er 25% rabat fra andet familiemedlem på samme adresse. Der er ikke rabat på det dyreste medlem.

Ind- og udmeldelse i Amager Atletik Club

Inden Du beslutter dig for at blive medlem af klubben, er Du velkommen til at komme til prøvetræning i klubben 1-2 gange.

Ind- og udmeldelse af klubben skal ske skriftligt ved at sende en mail eller brev til klubbens kasserer, med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Køn
  • Medlemskategori: Senior, Mini, Ungdom, Motionist eller Passiv
  • Fødselsdag og år
  • E-mail adresse
  • Ønske om ind- eller udmeldelse
  • Kontingent betaling halv- eller helårlig

Herefter fremsender klubbens kasserer et girokort, der ved betaling også gælder som medlemskort. Medlemsskab registreres først når kontingentet er indbetalt.

Udmeldelse af klubben kan KUN ske til klubbens kasserer, og således ikke blot ved at ignorere girokort og emails.

Alle består som betalende medlemmer indtil de aktivt selv melder sig ud.

Adressen på klubbens kasserer er: amageratletik@email.dk tlf 3284 3418 / 2515 1159

.

Menu