Vi har modtaget nedenstående retningslinjer fra Tårnby Kommune, hvor vi især beder jer være opmærksomme på, at i forbindelse med indendørs træning, skal alle personer på 15 år og derover kunne fremvise gyldigt Coronapas, og alle personer på 12 år og derover skal bære mundbind indenfor, fx når man kommer til træning i haller/på skoler, men ikke under træning.
Der vil blive foretaget stikprøvekontrol.

Coronapas
Der er krav om coronapas i følgende lokaler og lokaliteter:

 • Svømmehaller, dog ikke i forbindelse med forenings-, undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.
 • Indendørs træningscentre
 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.
 • Lokaler og lokaliteter, herunder idrætshaller, stadions, travbaner mv., hvor der afholdes idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
 • Biografer eller lignende, hvor der afholdes forevisninger
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes storskærmsarrangementer.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger m.v.
 • Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Folkehøjskoler
 • Videregående kunstneriske uddannelser

 Krav om coronapas gælder for besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende og lignende på 15 år og derover.

Mundbind
Du skal bære mundbind i de lokaler på kultur- og idrætsområdet, der er åbne.

Det drejer sig blandt andet om:

 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler,
 • Indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, herunder fx toiletter, salgsboder, indendørs trappepassager på et stadion mv.,
 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder biblioteker, arkiver, zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer og lokaler, hvor der afholdes forevisninger, storskærmsarrangementer, koncerter, scenekunstforestillinger, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Indendørs på videregående kunstneriske uddannelser
 • Folkehøjskoler. Kravet gælder kun for besøgende, oplægsholdere mv.
 • Lokaler, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. 

Krav om brug af mundbind eller visir omfatter besøgende, ansatte, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever, studerende, undervisere og lignende på 12 år og derover. Kravet gælder også medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, ansatte, undervisere, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende.

Krav om coronapas gælder for besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende og lignende på 15 år og derover.

Følg med i kravene for mundbind og hvornår der skal vises coronapas på Kulturministeriets hjemmeside.
Find de seneste retningslinjer på kum.dk