Så er der lagt de rettede stævneoplysninger ind under stævnet, og tilmelding er nu mulig.
Der er reduceret i øvelsesrækken og stævnet afvikles i aldersgrupper.
Der er et absolut max på 80 aktive i hver gruppe.
Tilmelding bliver lukket i en gruppe når max er nået – så det er nok en god ide for klubber at tilmelde over flere omgange, da der måske ellers er lukket.
Læs alt om Tårnby Games under “stævner”.
Der vil senere her blive bragt nyt om stævnet, bl.a. hvor mange der er tilmeldt i hver gruppe.