Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning

Ifølge klubbens vedtægter består bestyrelsen af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere tre menige medlemmer. Foreningens formand vælges i ulige år for 2 år af gangen, mens næstformanden og kasserer vælges i lige år for 2 år af gangen. De 3 menige medlemmer vælges alle for 1 år af gangen. 


Som det fremgår er der adskillige ledige pladser i bestyrelsen. Har man lyst til at indtræde i bestyrelsen eller er nysgerrig på, hvad bestyrelsen laver, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

Kontakt til bestyrelsen

Al kontakt til bestyrelsen skal som udgangspunkt sendes til klubbens mail, amageratletikclub@gmail.com. 

Elisabeth Sparst Kofoed er ansat til at bistå bestyrelsen med den administrative drift af klubben. Elisabeth håndterer og besvarer mails og er i løbende kontakt med bestyrelsen. 

Elisabeth kan også kontaktes telefonisk mandage kl. 13-15. 

Profile Image
Elisabeth Sparst Kofoed
Administrativ medarbejder

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består pt af følgende medlemmer. 

Profile Image
Forperson
Elisa Thyrsted
29833442
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Marlene Bjørn
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Ole Magnus Andersen
26567133
Kasserer
Lise-Lotte Larsen