Klubtilskud

Amager Atletik Club (AAC) yder tilskud til klubbens medlemmer i henhold til retningslinierne beskrevet nedenfor og HER (revideret april 2024). Retningslinierne revideres løbende af bestyrelsen, og offentliggøres for klubbens medlemmer på klubbens hjemmeside.

Der ydes ingen form for tilskud til klubbens passive medlemmer.


Alle former for tilskud skal have udgangspunkt i en sportslig berettigelse vurderet af træner/bestyrelse.


I retningslinjerne omtales 3 former for medlemskaber; ungdom, senior (inkl. veteran) og motionister.


Ud over disse retningslinjer yder klubben tilskud til elitegruppen. Denne støtte er beskrevet i klubbens elitepolitik og elite støtteordning.

I tilfælde af tvivl om retningslinjer for tilskud bedes bestyrelsen kontaktet.

Startgebyrer

For Ungdoms- og Seniormedlemmer betaler klubben alle startgebyrer i forbindelse med:


 • Alle mesterskaber i Danmark

 • Stævner i Øst som annonceret på klubbens hjemmeside

 • For stævner ikke annonceret via hjemmesiden, kan klubbens kontaktes for at høre, om stævnet kan blive oprettet, så der dækkes startgebyrer

 • Holdkampe

 • Klubbens egne motionsløb

 • Landevejsløb såfremt der er trænergodkendelse forud for tilmelding


For Motionister betaler klubben startgebyrer i forbindelse med klubbens egne motionsløb.


Betingelser

Betingelser for at opnå tilskud er følgende:

  • Tilmelding skal foregå gennem klubben, primært via klubbens hjemmeside. Ved enkelte arrangementer kan tilmelding ske via mail til klubben.

  • Man skal hjælpe ved mindst 3 af klubbens motionsløb eller stævner. Tilmelding som hjælper, skal ske via klubbens hjemmeside under ”Hjælp din klub” forud for tilmelding til første stævne/motionsløb i sæsonen/året. For ungdom under 14 år skal forældre dække pligten. Alternativt er der egenbetaling.

  • Deltager man alene i klubbens egne motionsløb/stævner i løbet af sæsonen, skal man hjælpe ved mindst 1 af klubbens motionsløb eller stævner.


  Øvrige forhold:

  • Det forventes at man stiller til start i reglementeret klubtøj.

  • Antal individuelle starter pr. stævne begrænses til maksimalt 3 pr. atlet pr. dag.

  • Eventuelle udgifter i forbindelse med eftertilmelding er egenbetaling.

  • Ved udeblivelser eller afbud uden gyldig grund, betales startgebyrer og eventuelle bøder af den aktive. Det er den aktives ansvar at sikre rettidig afmelding til stævne- eller løbsarrangør samt klubben såfremt dette bliver aktuelt.


  Transport og overnatning

  Til ungdoms- og seniormedlemmer kan klubben yde tilskud til transport og overnatning i forbindelse med følgende:


  • Alle mesterskaber i Danmark uden for hovedstadsområdet

  • Holdkampe uden for hovedstadsområdet


  Betingelser og retningslinier for at opnå tilskud:


  • Der skal altid benyttes billigst mulig transport og der gives tilskud efter denne. Er der mulighed for fællestransport skal denne benyttes.

  • Klubben yder kilometergodtgørelse med 2,00 kr. pr. kilometer.

  • Overnatning skal ske på hytte/vandrehjem/hostel niveau.

  • Alle former for tilskud afregnes med klubbens kasserer senest 14 dage efter arrangementet ellers kan tilskud ikke forventes.


  Øvrige tilskud 

  Til klubbens årlige påsketræningslejr gives ens tilskud til alle aktive. Der bevilliges ikke yderligere tilskud.

  Til samlinger og lignende arrangeret af DAF, og hvor atleter udtages, kan der søges om tilskud til dækning af deltagerbetaling, inkl. transport. Tilskud skal søges forud for arrangementet, og i forhold til transport, skal fællestransport benyttes, hvis det er muligt.


  Tilskudsoversigt for ungdom og seniorer

  Startgebyrer

  Transport

  Overnatning og forplejning

  Mesterskaber i Danmark

  X

  X

  X

  Stævner Øst

  X

  Holdkampe

  X

  X

  X

  AAC’s motionsløb

  X  Tilskudsoversigt for motionister

  Startgebyrer

  Transport

  Overnatning og forplejning

  AAC’s motionsløb

  X