Elite

Amager Atletik Club er en klub der, på baggrund af en stor bred ungdomsafdeling, ønsker at udvikle atletiktalenter og fastholde dem i en elitegruppe. På denne side findes en nærmere beskrivelse af klubbens elitekoncept.


Amager Atletik Club’s elitekoncept omfatter såvel talent- som eliteudvikling. De aktuelle aktive er samlet i en gruppe kaldet Elitegruppen. Der skelnes mellem elite på forskellige niveauer. Klubbens elite-koncept angiver rammerne for, hvordan klubben kan støtte Elitegruppen. Ligeledes stiller klubben krav til de aktive i grupperne. Det er hermed hensigten, at højne niveauet af klubbens aktive.


Klubbens elitearbejde har til formål:

 • at skabe et så godt elitemiljø, at de aktive kan udvikle sig og blive blandt den nationale- og internationale elite.
 • at højne det generelle niveau hos aktive, såvel i som udenfor elitegruppen.
 • at gøre Amager Atletik Club til en attraktiv klub, der er tiltrækkende for talenter og eliteaktive.
 • Målopfyldelse vil primært ske gennem elitetræningsforhold samt anden form for økonomisk støtte.


Læs mere om klubbens elitekoncept HER.


Støtte til elitegruppen

Idrætsudvalget udarbejder årligt et elitebudget, der ligger grund til klubbens støtte gennem året. Budgettet godkendes af bestyrelsen.


Støtte kan bestå af:

 • Indendørs elitetræning i Malmø eller tilsvarende sted
 • Deltagelse i udvalgte elitestævner i ind- og udland
 • Deltagelse i AAC elitesamlinger.
 • Betaling af startgebyr og indenlandske rejser ved relevante stævner og løb.
 • Betaling af startgebyr og tilskud til udenlandske rejser ved relevante stævner og løb.
 • Tilskud til træningslejre for elitegruppen.
 • Tilskud til sportstøj
 • Tilskud til behandling af massør, fysioterapeut eller lignende.


Læs om den specifikke støtte for elitegruppen for 2022 HER.


Eliteaktiviteter

Hvert år udarbejder Idrætsudvalget en overordnet plan for elitegruppens aktiviteter. Planen vedligeholdes løbende.


Oversigt over eliteatleter

Oversigten over eliteatleter findes HER.


Ansøgning om optagelse i elitegruppen

Kontakt amageratletikclub@gmail.com.